/ / FIND vs SEARCH-funktionen i Excel

FIND vs SEARCH-funktionen i Excel

De FIND-funktionen och den SEARCH-funktionen liknar varandra mycket. Detta exempel visar skillnaden.

1. För att hitta positionen för en substring i en sträng, använd FIND-funktionen. FIND är skiftlägeskänslig.

Hitta funktion i Excel

2. För att hitta positionen för en substring i en sträng, använd SEARCH-funktionen. SÖK är otillräcklig för ögonen.

Sökfunktion i Excel

Notera: sträng "excel"hittades vid position 11. Även om det är faktiskt strängen" Excel "

3. SEARCH-funktionen är mer mångsidig. Du kan använda jokertecken när du använder den här funktionen.

Asterisk

Det hittar också Microsoft Word 2016

Obs! Ett frågetecken (?) Matchar exakt ett tecken. En asterisk (*) matchar en serie med noll eller flera tecken.

4. En annan intressant punkt att nämna om FIND och SEARCH-funktionen är att de har ett tredje valfritt argument. Du kan använda detta argument för att ange positionen, räknas från vänster, där du vill börja söka.

Börja söka på position 1

Obs! String "o" finns på position 5.

Börja söka på position 6

Obs! String "o" hittades på position 7 (började söka på position 6).

Läs också: