/ / INDEX och MATCH i Excel

INDEX och MATCH i Excel

Använd INDEX och MATCH-funktionen i Excel att söka upp ett värde i ett tvådimensionellt intervall. Nedan hittar du försäljningen av olika glassaromer i varje månad.

1. För att hitta positionen för Feb i intervallet A2: A13, använd MATCH-funktionen. Resultatet är 2.

Matchfunktion

2. För att hitta Chokladpositionen i intervallet B1: D1, använd MATCH-funktionen. Resultatet är 1.

Matchfunktion

3. Använd dessa resultat och INDEX-funktionen för att hitta försäljningen av Choklad i februari.

Index Funktion

Förklaring: 217 hittades vid korsningen av rad 2 och kolumn 1 i intervallet B2: D13.

4. Sätt allt ihop.

Tvåvägssökning i Excel

Läs också: