/ / Vänster Lookup i Excel

Vänster uppslag i Excel

En nackdel med VLOOKUP-funktionen är att det bara kan slå upp värden i den vänstra kolumnen på ett bord. Ibland måste du se upp ett värde i några kolumn och returnera motsvarande värde till vänster. För att uppnå detta, använd helt enkelt INDEX och den MATCH fungera.

1. MATCH-funktionen returnerar läget för ett värde i ett visst område.

Matchfunktion i Excel

Förklaring: 104 i position 4 i intervallet $ G $ 4: $ G $ 7.

2. Använd detta resultat och INDEX-funktionen för att returnera det 4: e värdet i intervallet $ E $ 4: $ E $ 7.

Index Funktion i Excel

3. Dra formeln i cell B2 ner till cell B11.

Dra Formula Down

Obs! När vi släpper ner denna formel, förbli de absoluta referenserna ($ E $ 4: $ E $ 7 och $ G $ 4: $ G $ 7) densamma, medan den relativa referensen (A2) ändras till A3, A4, A5 etc.

Läs också: