/ / IFERROR-funktionen i Excel

IFERROR fungerar i Excel

Detta exempel illustrerar IFERROR-funktionen i Excel.

1. Exempelvis visar Excel # DIV / 0! fel när en formel försöker dela ett tal med 0.

Div / 0! Fel

2. Använd IFERROR-funktionen. Om en cell innehåller ett fel visas en tom sträng ("").

IfError Function i Excel

Läs också: