/ / Närmaste flera i Excel

Närmaste Flera i Excel

MROUND | Tak | Golv

Detta exempel illustrerar tre funktioner till runda siffror till a flera olika av x in Excel. De MROUND, TAK och den GOLV fungera.

MROUND

1. Till exempel runda ett tal till närmaste multipel av 10.

Använd Mround-funktionen i Excel för att runda till närmaste multipel av 10

2. Till exempel runda ett tal till närmaste multipel av 5.

Använd Mround-funktionen i Excel för att runda till närmaste multipel av 5

Tak

Samma som MROUND men rinner upp.

Takfunktion

Golv

Samma som MROUND men rinner ner.

Golvfunktion

Läs också: