/ / ISERROR-funktionen i Excel

ISERROR-funktionen i Excel

Detta exempel illustrerar ISERROR-funktionen i Excel.

1. Exempelvis visar Excel # DIV / 0! fel när en formel försöker dela ett tal med 0.

Div / 0! Fel

ISERROR-funktionen kontrollerar om ett värde är ett fel och returnerar TRUE eller FALSE.

2. Använd funktionen IF och ISERROR. Om en cell innehåller ett fel returneras värdet 5. Om inte, returneras värdet 100.

IsError-funktionen i Excel

Läs också: