/ / EVEN och ODD i Excel

ÄVEN och ODD i Excel

Även | Udda | Jämn eller udda?

Detta exempel illustrerar ÄVEN och den UDDA funktion i Excel. Det visar också hur du bestämmer om ett tal är jämnt eller udda.

Även

1. Runder ett positivt tal upp till närmaste jämn heltal.

Även funktion i Excel, Positivt tal

2. Runder ett negativt tal ner till närmaste jämn heltal.

Även funktion, negativt tal

Udda

1. Runder ett positivt tal upp till närmaste udda heltal.

Odd funktion, positivt tal

2. Rundar ett negativt tal ner till närmaste udda heltal.

Odd funktion, negativt tal

Jämn eller udda?

Ett sätt att bestämma om ett tal är jämnt eller udda är att använda MOD-funktionen. MOD-funktionen ger resten av en uppdelning.

1. Jämna tal dividerat med 2 ger alltid en återstod av 0. Till exempel är 28 uppdelad med 2 (exakt 14 gånger) för att ge en återstod av 0. Som ett resultat returnerar IF-funktionen Jämna.

Även

2. Olika tal dividerat med 2 ger alltid en återstod av 1. Till exempel är 29 delad med 2 (14 gånger) för att ge en återstod av 1. Som ett resultat returnerar IF-funktionen Odd.

Udda

Läs också: