/ / Transponera data i Excel

Transponera data i Excel

Klistra in specialtransponering | Transponera funktionen

Använd "Klistra in specialtransponering"alternativet att byta rader till kolumner eller kolumner till rader in Excel. Du kan också använda TRANSPOSE-funktionen.

Klistra in specialtransponering

För att transponera data, kör följande steg.

1. Välj intervallet A1: C1.

2. Högerklicka och klicka sedan på Kopiera.

Högerklicka Kopiera

3. Välj cell E2.

4. Högerklicka och klicka sedan på Klistra in special.

5. Kontrollera Transpose.

Kontrollera Transpose

6. Klicka på OK.

Klistra in specialtransponeringsresultatet

Transponera funktionen

För att infoga TRANSPOSE-funktionen, utför följande steg.

1. Välj först det nya sortimentet av celler.

Välj ny räckvidd

2. Skriv in = TRANSPOSE (

3. Välj intervall A1: C1 och stäng med parentes.

Transponera funktionen

4. Avsluta genom att trycka på CTRL + SHIFT + ENTER.

Transponera funktion i Excel

Obs! Formulärfältet indikerar att detta är en matrisformel genom att omsluta den i krulliga hängslen {}. För att radera denna arrayformel, välj området E2: E4 och tryck på Delete.

Läs också: