/ / Box och Whisker Plot i Excel

Box och Whisker Plot i Excel

Enkel Box och Whisker Plot | outliers | Box Plot Beräkningar

I det här exemplet lär du dig hur du skapar en box och whisker plot i Excel. En låda- och vispigot visar minimivärdet, första kvartil, median, tredje kvartil och maximalt värde för en dataset.

Enkel Box och Whisker Plot

1. Välj exempelvis intervallet A1: A7.

Odd Antal Datapunkter

Obs! Du behöver inte sortera datapunkterna från minsta till största, men det kommer att hjälpa dig att förstå boxen och whisker-plotten.

2. På fliken Infoga, i Diagram-gruppen, klicka på symbolen Statistisk diagram.

Sätt in box och whisker Plot

3. Klicka på Box och Whisker.

Klicka på Box och Whisker

Resultat:

Enkel Box och Whisker Plot i Excel

Förklaring: Lådans mittlinje representerar median- eller mellannummeret (8). X i rutan representerar medelvärdet (även 8 i detta exempel). Medianen delar upp datamängden i en bottenhalv {2, 4, 5} och en övre halva {10, 12, 15}. Boxens bottenlinje representerar medianen av bottenhalvdelen eller 1: a kvartilen (4). Bokens översta rad representerar medianen av den övre halvan eller tredje kvartilen (12). Hackarna (vertikala linjer) sträcker sig från ändarna av lådan till minimivärdet (2) och maximalt värde (15).

outliers

1. Välj exempelvis intervallet A1: A11.

Dataset med Outlier

Obs! Median- eller mellannummeret (8) delar datauppsättningen i två halvor: {1, 2, 2, 4, 5} och {10, 12, 15, 18, 35}. Den första kvartilen (Q1) är medianen av den första halvan. Q1 = 2. 3: e kvartilen (Q3) är medianen i andra hälften. Q3 = 15.

2. På fliken Infoga, i Diagram-gruppen, klicka på symbolen Statistisk diagram.

Sätt in box och whisker Plot

3. Klicka på Box och Whisker.

Klicka på Box och Whisker

Resultat:

Box och Whisker Plot med Outlier

Förklaring: Interkvartilintervallet (IQR) definieras som avståndet mellan 1: a kvartilen och 3: e kvartilen. I detta exempel, IQR = Q3 - Q1 = 15 - 2 = 13. En datapunkt anses vara en outlier om den överskrider ett avstånd på 1,5 gånger IQR under 1: a kvartilen (Q1 - 1,5 * IQR = 2 - 1,5 * 13 = -17,5) eller 1,5 gånger IQR över 3: e kvartilen (Q3 + 1,5 * IQR = 15 + 1,5 * 13 = 34,5). Därför anses 35 i detta exempel en outlier. Till följd av detta sträcker sig den bästa whiskeren till det största värdet (18) inom detta intervall.

4. Ändra den sista datapunkten till 34.

Ändra datapunkt

Resultat:

Box och Whisker Plot utan Outlier

Förklaring: Alla datapunkter är mellan -17,5 och 34,5. Som ett resultat sträcker whiskersna till minimivärdet (2) och maximivärdet (34).

Box Plot Beräkningar

För det mesta kan du inte enkelt bestämma 1: a kvartilen och 3: e kvartilen utan att utföra beräkningar.

1. Välj till exempel ett jämnt antal datapunkter nedan.

Även antal datapunkter

2. På fliken Infoga, i Diagram-gruppen, klicka på symbolen Statistisk diagram.

Sätt in box och whisker Plot

3. Klicka på Box och Whisker.

Klicka på Box och Whisker

Resultat:

Box och Whisker Plot i Excel

Förklaring: Excel använder funktionen QUARTILE.EXC för att beräkna 1: a kvartilen (Q1), 2: a kvartil (Q2 eller median) och 3: e kvartil (Q3). Denna funktion interpolerar mellan två värden för att beräkna en kvartil. I detta exempel, n = 8 (antal datapunkter).

4. Q1 = 1/4 * (n + 1) värdet = 1/4 * (8 + 1) värdet = 2 1/4 värde = 4 + 1/4 * (5-4) = 4 1/4. Du kan verifiera detta nummer med hjälp av QUARTILE.EXC-funktionen eller titta på rutan och vispspot.

Första kvartilen

5. Q2 = 1/2 * (n + 1) värdet = 1/2 * (8 + 1) värdet = 4 1/2 värde = 8 + 1/2 * (10-8) = 9. Det är vettigt att median är medelvärdet av de mellersta två siffrorna.

Median

6. Q3 = 3/4 * (n + 1) värdet = 3/4 * (8 + 1) värdet = 6 3/4 värde = 12 + 3/4 * (15-12) = 14 1/4. Återigen kan du verifiera detta nummer med hjälp av QUARTILE.EXC-funktionen eller titta på rutan och vispplot.

Tredje kvartilen

Läs också: