/ / Rundreferens i Excel

Cirkulär referens i Excel

En formel i en cell som direkt eller indirekt hänvisar till sin egen cell kallas a cirkulär referens. Det här är inte möjligt.

1. Exempelvis refererar formeln i cell A3 nedan direkt till sin egen cell. Det här är inte möjligt.

Direkt cirkulärreferens i Excel

Notera: Excel returnerar en 0 om du accepterar den här cirkulära referensen.

2a. Exempelvis avser formeln i cell C2 nedan cell C1.

Relativ referens

2b. Formeln i cell C3 avser cell C2.

Relativ referens

2c. Formeln i cell C4 avser cell C3.

Relativ referens

2d. Hittills är allt bra. Ändra nu värdet i cell C1 till formeln = C4. Cell C1 refererar till cell C4, cell C4 avser cell C3, cell C3 avser cell C2 och cell C2 avser cell C1. Med andra ord hänvisar formeln i cell C1 indirekt till sin egen cell. Det här är inte möjligt.

Indirekt cirkulärreferens i Excel

Obs! Excel returnerar en 0 om du accepterar den här cirkulära referensen.

3. För att hitta dina cirkulära referenser, på Formulas-fliken, i Formula Auditing-gruppen, klicka på nedpilen bredvid Felkontroll.

Felkontroll

4. Klicka på Cirkulära referenser.

Cirkulära referenser

Läs också: