/ / Räkna fel i Excel

Räkna fel i Excel

I det här exemplet visas hur du skapar en matrisformel som counts antalet fel i ett intervall.

1. Vi använder IF-funktionen och ISERROR-funktionen för att kontrollera om ett fel uppstår.

Om och IsError Funktion

Förklaring: IF-funktionen returnerar 1, om ett fel hittas. Om inte, returnerar den en tom sträng.

2. För att räkna felet (inte vara överväldigad) lägger vi till COUNT-funktionen och ersätter A1 med A1: C3.

Array Formel

3. Avsluta genom att trycka på CTRL + SHIFT + ENTER.

Räkna fel i Excel

Obs! Formulärfältet indikerar att detta är en matrisformel genom att omsluta den i krulliga hängslen {}. Skriv inte in dem själv. De kommer att försvinna när du redigerar formeln.

Förklaring: Räckvidden (array konstant) som skapas av IF-funktionen lagras i Excel "s minne, inte inom ett område. Arrayskonstanten ser ut som följer:

{1, "", 1; "", "", "", "", "", 1}

Denna arraykonstant används som ett argument för COUNT-funktionen, vilket ger ett resultat av 3.

4. Använd COUNTIF-funktionen för att räkna specifika fel. T ex tala antalet celler som innehåller # DIV / 0! fel.

Count # DIV / 0! fel

Läs också: