/ / Summa största antal i Excel

Summa största antal i Excel

I det här exemplet visas hur du skapar en matrisformel som summor de största siffrorna i ett intervall.

1. Vi använder den stora funktionen. Till exempel, för att hitta det näst största antalet, använd följande funktion.

Stor funktion

2. För att summera de 4 största siffrorna (bli inte överväldigad) lägg till SUM-funktionen och ersätt 2 med {1,2,3,4}.

Array Formel

3. Avsluta genom att trycka på CTRL + SHIFT + ENTER.

Summa största antal i Excel

Obs! Formulärfältet indikerar att detta är en matrisformel genom att omsluta den i krulliga hängslen {}. Skriv inte in dem själv. De kommer att försvinna när du redigerar formeln.

Förklaring: Räckvidden (array konstant) som skapas av den stora funktionen är lagrad i Excel "s minne, inte inom ett område. Arrayskonstanten ser ut som följer.

{22,10,8,6}

Denna arraykonstant används som ett argument för SUM-funktionen, vilket ger ett resultat av 46.

Läs också: