/ / Summa en räckvidd med fel i Excel

Summa en räckvidd med fel i Excel

I det här exemplet visas hur du skapar en matrisformel som summor en räckvidd med fel. Du kan också använda AGGREGATE-funktionen för att summera ett intervall med fel.

1. Vi använder IFERROR-funktionen för att kontrollera om ett fel uppstår.

IfError Funktion

Förklaring: IFERROR-funktionen returnerar 0, om ett fel hittades. Om inte, returnerar det värdet av cellen.

2. För att summera intervallet med fel (inte överväldigad) lägger vi till SUM-funktionen och ersätter A1 med A1: A7.

Array Formel

3. Avsluta genom att trycka på CTRL + SHIFT + ENTER.

Summa räckvidd med fel i Excel

Obs! Formulärfältet indikerar att detta är en matrisformel genom att omsluta den i krulliga hängslen {}. Skriv inte in dem själv. De kommer att försvinna när du redigerar formeln.

Förklaring: Räckvidden (array konstant) som skapas av IFERROR-funktionen lagras i Excel "s minne, inte inom ett område. Arrayskonstanten ser ut som följer:

{0; 5; 4; 0; 0; 1; 3}

Denna arraykonstant används som ett argument för SUM-funktionen, vilket ger ett resultat av 13.

Läs också: