/ / Datumfilter i Excel

Datumfilter i Excel

Detta exempel lär dig hur du ansöker en datum filter att bara visa poster som uppfyller vissa kriterier.

1. Klicka på en enda cell i en dataset.

2. På fliken Data, klicka på Filter i gruppen Sortera och filtrera.

Klicka på Filter

Pilarna i kolumnrubrikerna visas.

Filtrera Arrrows

3. Klicka på pilen bredvid Datum.

4. Klicka på Välj allt om du vill radera alla kryssrutor, klicka på + -tecknet bredvid 2015 och klicka på kryssrutan bredvid januari.

Klicka på 2015, januari

5. Klicka på OK.

Resultat. Excel visar bara försäljningen 2015, i januari.

Filterresultat

6. Klicka på pilen bredvid Datum.

7. Klicka på Välj allt för att markera alla kryssrutor.

8. Klicka på Datumfiltre (det här alternativet är tillgängligt eftersom kolumnen Datum innehåller datum) och välj senaste månaden från listan.

Datumfilter i Excel

Resultat. Excel visar endast försäljningen av förra månaden.

Förra månaden

Obs! Detta datumfilter och många andra datumfilter beror på dagens datum.

Läs också: