/ / Färgskala i Excel

Färgskalor i Excel

Färgskalor i Excel gör det väldigt enkelt att visualisera värden i ett antal celler. Färgans färg representerar värdet i cellen.

För att lägga till en färgskala, kör följande steg.

1. Välj ett intervall.

2. Klicka på Villkorlig formatering på fliken Startsida i gruppen Stilar.

Klicka på Villkorlig formatering

3. Klicka på Färgskala och klicka på en undertyp.

Klicka på Färgskalor

Resultat:

Färgskala i Excel

Förklaring: Som standard, för 3-färgskalor, beräknar Excel den 50: e percentilen (även kallad median, medelvärde eller mittpunkt). Den cell som håller minimivärdet (9) är rödfärgad. Den cell som håller medianen (36) är gulfärgad, och cellen som håller det maximala värdet (80) är färgad grön. Alla andra celler färgas proportionellt.

Läs vidare för att ytterligare anpassa denna färgskala.

4. Välj intervallet A1: A7.

5. Klicka på Villkorlig formatering, Hantera Regler på fliken Hem, i gruppen Stilar.

6. Klicka på Redigera regel.

Excel startar dialogrutan Redigera formateringsregeln. Här kan du ytterligare anpassa din färgskala (Formatformat, Minimum, Midpunkt och Maximal, Färg, etc.).

Redigera formateringsregeln

Obs! För att starta den här dialogrutan direkt för nya regler, klicka på Fler regler i steg 3.

7. Välj 2-färgskala i rullgardinsmenyn Formatformat och välj vit och blått.

8. Klicka på OK två gånger.

Redigera regelbeskrivningen

Resultat.

2-färgskala

Läs också: