/ / Data Bars i Excel

Datafält i Excel

Databar i Excel gör det väldigt enkelt att visualisera värden i ett antal celler. En längre stapel representerar ett högre värde.

För att lägga till datafält, utför följande steg.

1. Välj ett intervall.

2. Klicka på Villkorlig formatering på fliken Startsida i gruppen Stilar.

Klicka på Villkorlig formatering

3. Klicka på Data Bars och klicka på en undertyp.

Klicka på Data Bars

Resultat:

Datafält i Excel

Förklaring: Som standard har cellen som håller minimivärdet (0 om det inte finns några negativa värden) ingen databar och cellen som håller högsta värdet (95) har en datafält som fyller hela cellen. Alla andra celler fylls proportionellt.

4. Ändra värdena.

Resultat. Excel uppdaterar datarstängerna automatiskt. Läs vidare för att ytterligare anpassa dessa databar.

Uppdaterade datafält

5. Välj intervallet A1: A10.

6. Klicka på Villkorlig formatering, Hantera Regler på fliken Hem, i gruppen Stilar.

7. Klicka på Redigera regel.

Excel startar dialogrutan Redigera formateringsregeln. Här kan du ytterligare anpassa dina datafält (Visa endast bar, Minimum och Maximal, Barutseende, Negativt värde och Axel, Barriktning, etc.).

Redigera formateringsregeln

Obs! För att starta den här dialogrutan direkt för nya regler, klicka på Fler regler i steg 3.

8. Välj Nummer i listrutan Minsta och ange värdet 100. Välj Nummer i listrutan Maximal storlek och ange värdet 150.

9. Klicka på OK två gånger.

Redigera regelbeskrivningen

Resultat.

Minsta och högsta värde

Förklaring: cellen som innehåller värdet 100 (om någon) har ingen datafält och cellen som innehåller värdet 150 (om någon) har en datafält som fyller hela cellen. Alla andra celler fylls proportionellt.

Läs också: