/ / Area Chart i Excel

Områdesdiagram i Excel

En områdesdiagram är ett linjediagram med områdena under linjerna fyllda med färger. Använd ett staplat områdeschema för att visa bidraget för varje värde till totalt över tiden.

För att skapa ett områdesschema, kör följande steg.

1. Välj intervall A1: D7.

Välj ett område i Excel

2. På fliken Infoga, i diagramlistan, klicka på Linjensymbolen.

Infoga områdesdiagram

3. Klicka på Område.

Klicka på Område

Resultat. I det här exemplet överlappar vissa områden.

Områdesdiagram i Excel

Nedan hittar du motsvarande linjediagram för att tydligt se detta.

Linjediagram i Excel

4. Ändra diagrammets subtyp till Stacked Area (den bredvid Area).

Resultat:

Stacked Area Chart i Excel

Obs! Endast om du har numeriska etiketter, töm cell A1 innan du skapar områdesschemat. Genom att göra det här, Excel känner inte igen siffrorna i kolumn A som endataserier och placerar automatiskt dessa nummer på den horisontella (kategorin) axeln. Efter att du har skapat diagrammet kan du ange texten År i cell A1 om du vill.

Läs också: