/ / Checklista i Excel

Checklista i Excel

I det här exemplet lär du dig hur du skapar en checklista i Excel. Först, aktivera fliken Utvecklare. Därefter kan du skapa en checklista.

Checklista Exempel

För att skapa den här checklistan, utför följande steg.

1. Klicka på Infoga i fliken Utvecklare i kontrollpanelen.

Klicka på Infoga

2. Klicka på kryssrutan i avsnittet Formskontroller.

Lägg till en kryssruta

3. Rita en kryssruta i cell B2.

Rita en kryssruta

4. För att ta bort "kryssrutan 1", högerklicka på kryssrutan, klicka på texten och radera den.

5. Välj cell B2.

6. Klicka på nedre högra hörnet av cell B2 och dra det ner till cell B11.

Kopiera kryssrutan

7. Högerklicka på den första kryssrutan och klicka på Formatkontroll.

Formatkontroll

8. Länk kryssrutan till cellen bredvid den (cell C2).

Celllänk

9. Upprepa steg 8 för de andra kryssrutorna.

10. Räkna antalet objekt som är packade, sätt in en COUNTIF-funktion i cell B14.

Countif Funktion

11. Dölj kolumn C.

12. Sätt in en IF-funktion i cell B16.

Resultat:

Checklista i Excel

Obs! Vi skapade en villkorlig formateringsregel för att ändra bakgrundsfärgen på cell B16 beroende på cellens värde.

Läs också: