/ / Felstänger i Excel-diagram

Felstänger i Excel-diagram

Detta exempel lär dig hur du lägger till felstänger till a Diagram i Excel.

1. Välj diagrammet.

2. Klicka på + -knappen på höger sida av diagrammet, klicka på pilen bredvid Felstänger och klicka sedan på Fler alternativ.

Lägg till felfält

Lägg märke till genvägarna för att snabbt visa felfält med standardfelet, ett procentvärde på 5% eller 1 standardavvikelse.

Fönstret Format Error Bars visas.

3. Välj en riktning. Klicka på båda.

4. Välj en slutstil. Klicka på Cap.

5. Klicka på Fast värde och ange värdet 10.

Formatera felstänger

Resultat:

Felstänger i Excel

Notera: Om du lägger till felfält i ett scatterdiagram, lägger Excel också till horisontella felfält. I det här exemplet har dessa felfält tagits bort. Den vertikala felfältet i period 1 förutsäger 10 till 30 sålda wonka-staplar, den vertikala felfältet i period 2 förutspår 22 till 42 sålda wonka-stänger, etc.

Läs också: