/ / Kombinationskarta i Excel

Kombinationskarta i Excel

en kombinationsdiagram är ett diagram som kombinerar två eller flera karttyper i ett enda diagram.

Gör följande för att skapa ett kombinationsschema.

1. Välj intervallet A1: C13.

Välj data i Excel

2. Klicka på kombinationssymbolen på fliken Infoga i gruppen Diagram.

Sätt in kombinationsdiagram

3. Klicka på Skapa anpassad kombinationsdiagram.

Skapa anpassad kombinationsdiagram

Dialogrutan Infoga diagram visas.

4. För Rainy Days-serien, välj Clustered Column som diagramtyp.

5. För vinstserien väljer du Linje som diagramtyp.

6. Rita vinstserien på sekundäraxeln.

Sätt in kombinationskarta

7. Klicka på OK.

Resultat:

Kombinationskarta i Excel

Läs också: