/ / Slicers i Excel

Skivor i Excel

Du kan infoga skärmaskiner i Excel för att snabbt och enkelt filtrera pivottabeller. Men med hjälp av rapportfiltret ger exakt samma resultat.

Nedan hittar du ett tvådimensionellt pivottabell. Gå tillbaka till pivottabeller för att lära dig hur du skapar det här pivottabellen.

Tweedimensionellt pivottabell i Excel

För att infoga en skivare, utför följande steg.

1. Klicka på någon cell i pivottabellen.

2. Klicka på Infoga skivare på fliken Analys i filtergruppen.

Sätt in en skivare

3. Markera kategori och klicka på OK.

Kontrollera kategori

4. Klicka till exempel på Frukt för att bara visa frukten som exporteras till varje land.

Slicer i Excel

Obs! Rapportfiltret (cell B1) ändras till Frukt. Håll ner CTRL för att inkludera frukt och grönsaker.

Läs också: