/ / Strukturerade referenser i Excel

Strukturerade referenser i Excel

När du arbetar med bord i Excel, du kan använda strukturerade referenser för att göra dina formuleringar lättare att förstå.

Till exempel har vi följande tabell.

Tabell i Excel

1. Välj cell E1, skriv Bonus och tryck på Enter. Excel formaterar kolumnen automatiskt för dig.

Ny kolumn

2. Välj cell E2 och skriv = 0,02 * [

3. En lista över strukturerad referens (kolumnerna) visas. Välj Försäljning från listan.

Strukturerade referenser i Excel

4. Stäng med en kvadratkonsol och tryck på Enter.

Resultat. Excel kopierar automatiskt formuläret nerför kolumnen för dig.

Formel kopierad

Obs! Klicka på AutoCorrect Options och klicka på Ångra beräknad kolumn för att bara infoga formeln i cell E2.

För att hänvisa till denna tabell i en formel, utför följande steg.

5. Välj först en cell inuti bordet. Därefter kan vi på fliken Design i egenskapsgruppen se att tabell1 är namnet på den här tabellen.

Tabellnamn

6. Välj cell E18 och ange formeln nedan.

Se tabell i en formel

Förklaring: denna formel beräknar summan av försäljningskolonnen. Enter = SUM (tabell1 [och Excel kommer att ge dig en lista över strukturerad referenser du kan använda. Denna formel uppdateras automatiskt när du lägger till eller tar bort poster.

Läs också: