/ / Excel VBA FormulaR1C1 Property

Excel VBA FormulaR1C1 Property

Detta exempel illustrerar skillnaden mellan A1, R1C1 och R [1] C [1] stil i Excel VBA.

1. Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinje (A1-stil):

Range("D4").Formula = "=B3*10"

Resultat:

A1 Style

2. Lägg till följande kodlinje (R1C1-stil):

Range("D4").FormulaR1C1 = "=R3C2*10"

Resultat:

R1C1 Style

Förklaring: cell D4 referenser cell B3 (rad 3, kolumn 2). Detta är en absolut referens ($ symbol framför radnumret och kolumnbokstaven).

3. Lägg till följande kodlinje (R [1] C [1] stil):

Range("D4").FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-2]*10"

Resultat:

R [1] C [1] Stil

Förklaring: cell D4 referenser cell B3 (en rad ovan och 2 kolumner till vänster). Detta är en relativ referens. Denna kodrad ger exakt samma resultat som kodlinjen som användes i steg 1.

4. Varför lära känna detta? Eftersom makroinspelaren använder egenskapen FormulaR1C1 (R [1] C [1] stil). Makroinspelaren skapar följande kodlinjer om du anger formeln = B3 * 10 i cell D4.

Excel Macro Recorder Resultat

Förklaring: Du kan se att detta är exakt samma kodlinje som används i steg 3.

Läs också: