/ / Excel VBA Stäng och öppen metod

Excel VBA Stäng och öppen metod

De Stänga och Öppen metod i Excel VBA kan användas för att stänga och öppna arbetsböcker. Kom ihåg att samlingen Arbetsböcker innehåller alla Arbetsboksobjekt som är öppna för tillfället.

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

1. Kodslinjen nedan stänger närliggande arbetsböcker .xls.

Workbooks("close-open-workbooks.xls").Close

2. Kodslinjen nedan stänger den första öppnade / skapade arbetsboken.

Workbooks(1).Close

3. Kodslinjen nedan stänger den aktiva arbetsboken.

ActiveWorkbook.Close

4. Kodslinjen nedan stänger alla arbetsböcker som är öppna för tillfället.

Workbooks.Close

5. Kodslinjen nedan öppnar sales.xls.

Workbooks.Open ("sales.xls")

Obs! Du kan bara öppna sales.xls utan att ange filens sökväg om den lagras i din standardfilsplats. Standardfilen är den mapp du ser när du öppnar eller sparar en fil.

6. Du kan också använda GetOpenFilename-metoden i Applikationsobjektet för att visa den öppna dialogrutan för standard och välj filen (utan att filen verkligen öppnas).

Dim MyFile As String
MyFile = Application.GetOpenFilename()

Resultat:

GetOpenFilename Method

7. Därefter kan du öppna arbetsboken som vanligt.

Workbooks.Open (MyFile)
Läs också: