/ / Excel VBA Ändra storlek på egendom

Excel VBA Ändra storlek på egendom

De Ändra storlek på egendom i Excel VBA gör ett intervall (gränsen nedan för illustration) ett visst antal rader och kolumner större eller mindre. Egenskapen Ändra storlek tar alltid den högra vänstra cellen i ett intervall som utgångspunkt.

Kodlinje:

Range("A1:C4").Resize(3, 2).Select

Resultat:

Excel VBA Ändra egenskapsresultatet

Förklaring: Denna kodlinje ändrar storlek ("A1: C4") till 3 rader och 2 kolumner och väljer detta intervall.

Kodlinje:

Range("A1:C4").Resize(, 1).Select

Resultat:

Excel VBA Ändra egenskapsresultatet

Förklaring: Denna kodlinje ändrar storlek ("A1: C4") till 1 kolumn (vi släpper bort någon radspecifikation) och väljer det här intervallet.

Läs också: