/ / Variabelns liv i Excel VBA

Livet för variabler i Excel VBA

Ibland vill du behålla värdet på en variabel i Excel VBA när ett förfarande slutar Du kan uppnå detta genom att använda Statiskt nyckelord.

1. Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

Dim Statement i Excel VBA

2. Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Måttförklaring Resultat

3. Resultat när du klickar på en annan gång:

Måttförklaring Resultat

Förklaring: Excel VBA förstör variabeln när proceduren slutar. Varje gång du klickar på kommandoknappen på arket skapar Excel VBA variabeln x igen, lägger till värdet 1 och visar resultatet.

4. Byt nu sökordet Dim med sökordet Static.

Statiskt nyckelord i Excel VBA

5. Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Statiskt sökord Resultat

6. Resultat när du klickar på en annan gång:

Statiskt sökord Resultat

Slutsats: Statiska variabler behåller sina värden, även när ett förfarande slutar.

Obs! Statiska variabler förstörs när du klickar på Återställ (Stopp) -knappen eller när du stänger din arbetsbok.

Läs också: