/ / Frekvensdistribution i Excel

Frekvensdistribution i Excel

Visste du att du kan använda pivottabeller för att enkelt skapa en frekvensfördelning i Excel? Du kan också använda analysverktyget för att skapa ett histogram.

Kom ihåg att vår dataset består av 213 poster och 6 fält. Order-ID, produkt, kategori, belopp, datum och land.

Pivottabelldata i Excel

Lägg först in ett pivottabell. Dra sedan följande fält till de olika områdena.

1. Beloppsfält till raden.

2. Beloppsfält (eller något annat fält) till värdena.

PivotTable Fields Panel

3. Klicka på någon cell i kolumnen Summan av summa.

4. Högerklicka och klicka på Valfältinställningar.

Värdefältinställningar

5. Välj Count och klicka på OK.

Välj räkning

6. Klicka sedan på någon cell i kolumnen med rad etiketter.

7. Högerklicka och klicka på Grupp.

Grupp

8. Ange 1 för Början vid, 10000 för Avslutning vid och 1000 för By.

9. Klicka på OK.

Grupperingsalternativ

Resultat:

Frekvensdistribution i Excel

För att enkelt jämföra dessa nummer skapar du ett pivotdiagram.

10. Klicka på någon cell i pivottabellen.

11. Klicka på PivotChart på fliken Analys i gruppen Verktyg.

Klicka på PivotChart

Dialogrutan Infoga diagram visas.

12. Klicka på OK.

Resultat:

Pivotdiagram i Excel

Läs också: