/ / Avbryt en makro i Excel

Avbryt en makro i Excel

Du kan avbryta ett makro i Excel när som helst genom att trycka på Esc eller Ctrl + Break.

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

Dim x As Long
x = 5

Do While x > 2
    x = x + 1
Loop

1. Klicka på kommandoknappen på arket. Detta makro stoppar aldrig eftersom delen efter "Do While" alltid kommer att vara sant (x kommer alltid att vara högre än 2).

2. För att stoppa denna oändliga loop, tryck på Esc eller Ctrl + Break. Följande dialogruta visas:

Kod avbruten dialogruta

3. Klicka på End för att avsluta makroet, klicka på Debug för att titta på makro i Visual Basic Editor.

4. Lägg till följande kodrad i början av koden om du inte vill att användarna av ditt program ska kunna avbryta ditt makro (rekommenderas inte).

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

5. Även om du återställer automatiskt till xlInterrupt i slutet av ditt makro, är det bra praxis (när du använder den tidigare kodlinjen) för att avsluta ditt makro med följande kodlinje:

Application.EnableCancelKey = xlInterrupt

Obs! Om Excel fryser och du inte längre kan störa ditt makro, tryck Ctrl + Alt + Delete och stäng Excel.

Läs också: