/ / Fördröj en makro i Excel VBA

Fördröj en Macro i Excel VBA

För att utföra en sub i Excel VBA efter en viss tid, använd onTime, Now och TimeValue-funktionen. Först placera en del i en modul.

1. Öppna Visual Basic Editor och klicka på Insert, Module.

2. Lägg till följande under med namnpåminnelse:

Sub reminder()

MsgBox "Don"t forget your meeting at 14.30"

End Sub

Vi vill att Excel VBA ska utföra denna under 5 sekunder efter att en kommandoknapp har klickats.

2. Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodrad:

Application.OnTime Now() + TimeValue("00:00:05"), "reminder"

3. Klicka på kommandoknappen på kalkylbladet.

Resultat 5 sekunder senare:

Makro kördes 5 sekunder senare

4. Om du vill exekvera denna del vid en viss tid, använd bara följande kodlinje:

Application.OnTime TimeValue("14:00:00 am"), "reminder"

5. Klicka på kommandoknappen på kalkylbladet och vänta tills 14:00 för att se din del som körs.

Notera: du kommer förmodligen inte att använda Excel VBA för att påminna dig om ett viktigt möte, men om du vill, är det bäst att lägga ett makro som detta i en Arbetsbok öppen händelse. Därigenom får du automatiskt en påminnelse klockan 14: 00 AM (du behöver inte klicka på en kommandoknapp för att aktivera makroet). Självklart får du bara påminnelsen när du lämnar din arbetsbok öppen.

Läs också: