/ / Skapa en footer innan du skriver ut i Excel VBA

Skapa en footer innan du skriver ut i Excel VBA

Nedan ser vi på ett program i Excel VBA den där skapar en sidfot innan du skriver ut en arbetsbok.

Skapa en arbetsbok BeforePrint Event. Kod som lagts till i Workbook BeforePrint Event utförs av Excel VBA innan du skriver ut en arbetsbok.

1. Öppna Visual Basic Editor.

2. Dubbelklicka på Den här arbetsboken i Project Explorer.

3. Välj Arbetsbok från den vänstra rullgardinsmenyn. Välj BeforePrint från den högra rullgardinsmenyn.

Arbetsbok BeforePrint Event i Excel VBA

4. För att skapa en sidfot lägger du till följande kodrad i arbetsboken före utskriftshändelse:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Obs! PageSetup-objektet innehåller alla attribut för sidinställningar (vänster sidfot, bottenmarginal, pappersstorlek, vänster marginal osv.) Som egenskaper.

5. Testa programmet genom att skriva ut din arbetsbok.

Resultat:

sidfot

Läs också: