/ / Excel VBA Array Funktion

Excel VBA Array Funktion

De Array funktion i Excel VBA kan användas för att snabbt och enkelt initiera en array. Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

1. Skapa först en variabel som heter avdelningsvarianter.

Dim departments As Variant

2. Använd Array-funktionen för att tilldela en array till variabelavdelningarna. Lägg till följande kodrad:

departments = Array("Sales", "Production", "Logistics")

3. För att visa elementet med index 1, lägg till följande kodrad:

MsgBox departments(1)

Resultat:

Array Funktionsresultat

Som standard börjar elementets indexindex från 0.

4. Lägg till Alternativ Bas 1 i avsnittet Allmänna förklaringar om du vill att indexet ska börja från 1.

Lägg till alternativbas 1

Resultat när du klickar på kommandoknappen igen.

Array-funktionens resultat med alternativbas 1

För ett praktiskt exempel på Array-funktionen, se vårt exempelprogram Månadsnamn.

Läs också: