/ / Storlek på en array i Excel VBA

Storleken på en Array i Excel VBA

För att få storleken på en array i Excel VBA, kan du använda Ubound och LBound funktionerna.

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

1. Först måste vi deklarera matrisen. Vårt sortiment har två dimensioner. Den består av 5 rader och 2 kolumner. Angiv också två variabler av typen Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Arrayen kan se ut så här.

Storleken på en Array i Excel VBA

2. Sedan får vi storleken på matrisen. Lägg till följande kodlinjer:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

Ubound (Films, 1) ger den övre gränsen för den första dimensionen, vilken är 5.
LBound (Films, 1) ger den nedre gränsen för den första dimensionen, som är 1.

Ubound (Films, 2) ger den övre gränsen för den andra dimensionen, vilket är 2.
LBound (Films, 2) ger den nedre gränsen för den andra dimensionen, som är 1.

Som ett resultat är x lika med 5 och y är lika med 2.

3. Vi använder en MsgBox för att visa antalet element i arrayen.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Resultat:

Storleken på ett Array-resultat

Läs också: