/ / Excel VBA Text Box

Excel VBA Text Box

En textruta är ett tomt fält där en användare kan fylla i en bit text. För att skapa en textruta i Excel VBA, utför följande steg.

1. På fliken Utvecklare klickar du på Infoga.

2. I ActiveX Controls-gruppen klickar du på Textbox.

Skapa en textruta i Excel VBA

3. Dra en kommandoknapp och en textruta i ditt arbetsblad.

4. Högerklicka på kommandoknappen (se till att designläget är valt).

5. Klicka på Visa kod.

Visa kod

Notera: Du kan ändra bildtexten och namnet på en kontroll genom att högerklicka på kontrollen (se till att designläget är valt) och klicka sedan på Egenskaper. Ändra bildtexten på kommandoknappen till Importera data. För tillfället lämnar vi TextBox1 som namnet på textrutan.

6. Lägg till följande kodrad:

TextBox1.Text = "Data imported successfully"

7. Klicka på kommandoknappen på arket (se till att designläge är avmarkerat).

Resultat:

Textruta

8. Använd följande kodlinje för att rensa en textruta:

TextBox1.Value = ""

Obs! Även om det i vissa situationer kan vara användbart att direkt placera en textruta i ditt arbetsblad, är en textruta särskilt användbar när den placeras på en Userform.

Läs också: