/ / Formatmålare i Excel

Formatera Painter i Excel

De Formatera målare är en av de mest underutnyttjade funktionerna i Excel. Formatformaren kopierar formatering från en plats och tillämpar den på en annan.

1. Välj till exempel cell B2 nedan.

Formatera Painter Exempel

2. På fliken Hem, klicka på Formatmallar i klippplattgrupp.

Klicka på Format Painter

En rörlig streckad kant visas runt cellen B2 och muspekaren ändras till ett plus och en pensel.

Flytta streckad kant och pensel

3. Välj cell D2.

Formatera Painter i Excel

Notera: Formatbildaren tillämpar Valutaformat, bakgrundsfärg och gränser för cell B2 till cell D2. Det sparar tid! I stället för att välja cell D2 kan du också välja ett antal celler för att tillämpa formatet för cell B2 till ett antal celler.

4. Dubbelklicka på knappen Formatformat för att tillämpa samma formatering på flera celler.

Använd formatering till flera celler

Obs! Klicka på knappen Formaterare igen (eller tryck på Esc) för att avsluta formateringsläget.

Läs också: