/ / Konvertera text till nummer i Excel

Konvertera text till nummer i Excel

Som standard är texten vänsterjusterad och siffrorna är rättjusterade. Detta exempel lär dig hur du ska konvertera "textsträngar som representerar nummer "till tal.

Text till nummer i Excel

1. Välj intervall A1: A4 och ändra nummerformatet till Allmänt.

Allmänt Format

2. Nummer som föregås av en apostrof behandlas också som text. Välj cell A5 och ta bort apostrof manuellt.

Ta bort apostrofen

3a. Du kan också kombinera steg 1 och 2 genom att lägga till en tom cell i intervallet A1: A5. Genom att göra det lät du Excel vet att dessa textsträngar är nummer. Kopiera en tom cell.

Kopiera tom cell

3b. Välj intervallet A1: A5, högerklicka och klicka sedan på Klistra in special.

3c. Klicka på Lägg till.

Lägg till tomt cell

3d. Klicka på OK.

Resultat. Alla siffror är rättjusterade och behandlade som siffror.

Text till nummer Resultat

4a. Du kan också använda VALUE-funktionen.

Värdesfunktion

4b. Här är ett annat exempel. Använd höger funktionen (eller någon annan textfunktion) för att extrahera tecken från en textsträng och använd sedan VALUE-funktionen för att konvertera dessa tecken till ett nummer.

Höger funktion

Läs också: