/ / Teman i Excel

Teman i Excel

Excel erbjudanden teman för att ändra utseendet på din arbetsbok med ett knapptryck. Varje tema består av 12 färger, två teckensnitt (Headings and Body) och effekter för former och SmartArt.

1. På fliken Sidlayout kan du se att arbetsarket nedan använder standardkontorsteman i teman-gruppen.

Office Theme i Excel

2. På fliken Startsida, i teckensnittskoncernen, kan du se tematfärger och tematyper (Calibri Light och Calibri) i det här temat.

Office Theme Colors
Office-typsnitt

3. På fliken Sidlayout, i Teman-gruppen, klicka på Teman och välj Badge-temat.

Badge Tema

4. På fliken Startsida, i Font-gruppen kan du se tematfärger och tematyper (Impact and Gill Sans MT) av det här temat.

Tema Tema Färger
Tema-teckensnitt

Notera: På fliken Sidlayout, i Teman-gruppen, klicka på Färger, Anpassa färger för att skapa nya temafärger eller klicka på Fonts, Anpassa teckensnitt för att skapa nya tematyper. Klicka sedan på Teman, Spara nuvarande tema för att spara ditt tema i mappen Dokumentteman. Du kan nu använda det här temat i alla dina arbetsböcker. Du kan även använda detta tema i Word och PowerPoint!

Läs också: