/ / Kopiera synliga celler endast i Excel

Kopiera synliga celler endast i Excel

Som standard Excel kopierar både synliga och dolda celler. Det är dock möjligt att endast kopiera synliga celler.

I det här exemplet är rad 2 gömd.

Endast exempel på synliga celler

När du kopierar / klistrar in detta intervall är detta resultatet:

Dolda celler kopieras

För att bara kopiera synliga celler, kör följande enkla steg.

1. Välj intervallet A1: A4.

2. Klicka på Sök och välj på fliken Hem i redigeringsgruppen.

Klicka på Sök och välj

3. Klicka på Gå till Special.

Klicka på Gå till Special

4. Klicka bara på Synliga celler och klicka på OK.

Endast synliga celler

Excel väljer de synliga cellerna.

5. Tryck Ctrl + c för att kopiera intervallet.

6. Välj cell A6 och tryck Ctrl + v för att klistra in intervallet.

Resultat:

Kopiera synliga celler endast i Excel

Läs också: