/ / Budgetbegränsning i Excel

Budgetbegränsning i Excel

I det här exemplet lär du dig hur du använder datavalidering för att hindra användare från att överskrida en budgetgräns.

1. Välj intervallet B2: B8.

Budgetbegränsningsexempel i Excel

Obs! Celler B10 innehåller en SUM-funktion som beräknar summan av intervallet B2: B8.

2. På Datafliken, i Data Verktyg-gruppen, klicka på Data Validation.

Klicka på Data Validation

3. Klicka på Anpassad i listan Tillåt.

4. I formulärrutan anger du formeln som visas nedan och klickar på OK.

Datavalideringsformel

Förklaring: summan av intervallet B2:B8 får inte överstiga budgetgränsen på $ 100. Därför tillämpar vi datavalidering till intervallet B2: B8 (inte cell B10!) Eftersom det här är värdena som anges. Eftersom vi valde intervallet B2: B8 innan vi klickade på datavalidering, Excel kopierar automatiskt formeln till de andra cellerna. Lägg märke till hur vi skapade en absolut referens ($ B $ 2: $ B $ 8) för att åtgärda denna referens.

5. För att kontrollera detta, välj cell B3 och klicka på Data validering.

Formelkontroll

Som du kan se innehåller den här cellen också rätt formel.

6. Ange värdet 30 i cell B7.

Resultat. Excel visar en felmeddelande. Du kan inte överstiga din budgetgräns på 100 dollar.

Budgetbegränsningsresultat

Obs! För att ange ett felmeddelande, gå till fliken Felmeddelande.

Läs också: