/ / Center på sidan i Excel

Center på sidan i Excel

Till Centrum ett antal celler på en tryckt sida i Excel Utför automatiskt följande steg.

1. Klicka på Skriv ut på fliken Filer.

2. Klicka på "Anpassade marginaler" i rullgardinsmenyn Marginaler.

Klicka på Anpassade marginaler

3. Kontrollera därefter horisontellt och vertikalt.

Center på sidan

4. Klicka på OK.

Förhandsgranskning

Läs också: