/ / Headers och Footers i Excel

Headers och Footers i Excel

Detta exempel lär dig hur du lägger till information i rubrik (överst på varje utskriven sida) eller sidfot (nederst på varje utskriven sida) i Excel.

1. På fliken Visa, i gruppen Arbetsbokvisningar, klicka på Sidlayout, för att växla till sidlayoutvisning.

Byt till sidlayoutvisning

2. Klicka på Lägg till rubrik.

Klicka på Lägg till rubrik

Kontextfliken för sidhuvud och sidfotverktyg aktiveras.

3. Klicka på Aktuell datum i fliken Design, i gruppen Header & Footer Elements, för att lägga till det aktuella datumet (eller lägg till aktuell tid, filnamn, arknamn etc).

Lägg till aktuell datum

Resultat:

Kod i rubrik

Obs! Excel använder koder för att automatiskt uppdatera rubriken eller sidfoten när du ändrar arbetsboken.

4. Du kan också lägga till information till vänster och höger del av rubriken. Klicka till exempel på den vänstra delen för att lägga till namnet på ditt företag.

5. Klicka på någon annanstans på arket för att se rubriken.

Rubrik i Excel

6. På fliken Design kan du i alternativgruppen lägga till en annan första sidhuvud / sidfot och en annan rubrik / sidfot för udda och jämn sidor.

Olika första sidan och olika udda och jämna sidor

7. Klicka på Normal i fliken Visa, i gruppen Arbetsbokvisningar, för att växla tillbaka till Normal visning.

Läs också: