/ / Skriv ut rader och rubriker i Excel

Skriv ut rader och rubriker i Excel

Skriv ut rutnät (de horisontella och vertikala linjerna på ditt arbetsblad) och rad / kolumnrubriker (1, 2, 3 etc. och A, B, C etc.) för att göra din tryckta kopia lättare att läsa.

Att skriva ut rader och rubriker i Excel, utför följande steg.

1. På fliken Sidlayout väljer du Skriv ut under Gridlines i fönstret Ark Options, och markerar Skriv ut under rubriker.

Kontrollera Skriv ut under Gridlines och Skriv ut under rubriker

2. Klicka på Skriv ut för en förhandsgranskning på fliken Arkiv.

Förhandsgranskning

Läs också: