/ / Sidnummer i Excel

Sidnummer i Excel

Detta exempel lär dig hur du skriver ut sidnummer i Excel.

1. På fliken Visa, i gruppen Arbetsbokvisningar, klicka på Sidlayout, för att växla till sidlayoutvisning.

Byt till sidlayoutvisning

2. Klicka på Lägg till sidfot.

Klicka på Lägg till sidfot

Kontextfliken för sidhuvud och sidfotverktyg aktiveras.

3. På fliken Design, klicka på Sidnummer för att lägga till sidnumret i gruppen Header & Footer Elements.

Lägg till sidnummer

4. Skriv "av"

5. På fliken Design, klicka på Antal sidor i gruppen Header & Footer Elements, för att lägga till antalet sidor.

Lägg till antal sidor

Resultat:

Koder i rubrik

Obs! Excel använder koder för att automatiskt uppdatera rubriken eller sidfoten när du ändrar arbetsboken.

6. Klicka någon annanstans på arket för att se sidfoten.

Sidnummer i Excel

7. På fliken Design kan du i alternativgruppen lägga till en annan första sidhuvud / sidfot och en annan rubrik / sidfot för udda och jämn sidor.

Olika första sidan och olika udda och jämna sidor

8. På fliken Visa, i gruppen Arbetsbokvisningar, klicka på Normal, för att växla tillbaka till Normal visning.

Läs också: