/ / Utskriftsområde i Excel

Utskriftsområde i Excel

Om du ställer in en utskriftsområde i Excel, bara det området kommer att skrivas ut. Utskriftsområdet sparas när du sparar arbetsboken.

För att ange ett utskriftsområde, utför följande steg.

1. Välj ett antal celler.

Välj Räckvidd

2. På fliken Sidlayout, klicka på Skriv ut område i sidan Inställningsgrupp.

Klicka på Skriv ut område

3. Klicka på Ange utskriftsområde.

Ange utskriftsområde

4. Spara, stäng och öppna om Excel-filen.

5. Klicka på Skriv ut på fliken Fil.

Resultat. Se förhandsgranskningen nedan. Endast utskriftsområdet skrivs ut.

Förhandsgranskning

6. Använd namnhanteraren för att redigera och ta bort utskriftsområden.

Läs också: