/ / Formatera celler i Excel

Formatera celler i Excel

När vi format celler i Excel, vi ändrar utseendet på ett nummer utan att ändra numret själv. Vi kan tillämpa ett nummerformat (0,8, $ 0,80, 80%, etc) eller annan formatering (anpassning, typsnitt, ram, etc.).

1. Ange värdet 0,8 i cell B2.

Allmänt Format i Excel

Som standard använder Excel det allmänna formatet (inget specifikt nummerformat) för nummer. Att tillämpa en nummerformat, använd dialogrutan "Format Cells".

2. Välj cell B2.

3. Högerklicka och klicka sedan på Formatera celler (eller tryck CTRL + 1).

Formatera celler

Dialogrutan "Formatceller" visas.

4. Välj exempelvis Valuta.

Välj valuta

Obs! Excel ger dig en förhandsgranskning av hur numret ska formateras (under Prov).

5. Klicka på OK.

Valutaformat

Cell B2 innehåller fortfarande antalet 0,8. Vi ändrade bara utseendet på detta nummer. De vanligaste formateringskommandon finns på fliken Hem.

6. På fliken Startsida, i gruppen Nummer, klicka på procentprocenten för att tillämpa ett Procentformat.

Procentformat

7. Centrera numret på fliken Hem, i justeringsgruppen.

Centrallinjering

8. På fliken Startsida, i Font-gruppen lägger du till yttre gränser och ändrar teckensnittsfärgen till blått.

Borders och Font Color

Resultat:

Nytt format

Läs också: