/ / Kalkylblad i Excel

Arbetsblad i Excel

Välj ett arbetsblad | Lägg in ett arbetsblad | Byt namn på ett arbetsblad | Flytta ett kalkylblad | Ta bort ett arbetsblad | Kopiera ett arbetsblad

Ett arbetsblad är en samling celler där du behåller och manipulerar data. Varje Excel-arbetsbok kan innehålla flera kalkylblad.

Välj ett arbetsblad

När du öppnar en Excel arbetsbok, väljer Excel automatiskt Sheet1 för dig. Namnet på kalkylbladet visas på fliken Ark längst ner i dokumentfönstret.

Blad1

Lägg in ett arbetsblad

Du kan lägga in så många kalkylblad som du vill. För att snabbt lägga in ett nytt kalkylblad, klicka på plustecknet längst ner i dokumentfönstret.

Lägg in ett arbetsblad

Resultat:

Tilläggsblad

Byt namn på ett arbetsblad

För att ge ett kalkylblad ett mer specifikt namn, kör följande steg.

1. Högerklicka på arkfliken på Sheet1.

2. Välj Byt namn på.

Byt namn på ett arbetsblad

3. Skriv till exempel Försäljning 2016.

Artnamn

Flytta ett kalkylblad

För att flytta ett kalkylblad klickar du på flikarket i kalkylbladet du vill flytta och drar det till den nya positionen.

1. Till exempel klickar du på fliken Ark i Sheet2 och drar den före Försäljning 2016.

Flytta ett kalkylblad

Resultat:

Olika order

Ta bort ett arbetsblad

För att radera ett arbetsblad högerklickar du på en flik och väljer Ta bort.

1. Ta till exempel bort Sheet2.

Ta bort ett arbetsblad

Resultat:

Ett kalkylblad kvar

Kopiera ett arbetsblad

Tänk dig, du har klart försäljningen för 2016och vill skapa samma ark för 2017, men med olika data. Du kan återskapa kalkylbladet, men det är tidskrävande. Det är mycket lättare att kopiera hela kalkylbladet och bara ändra siffrorna.

1. Högerklicka på arkfliken i Försäljning 2016.

2. Välj Flytta eller Kopiera.

Kopiera ett arbetsblad

Dialogrutan "Flytta eller kopiera" visas.

3. Välj (flytta till slutet) och markera Skapa en kopia.

Dialog ruta

4. Klicka på OK.

Resultat:

Kopierat arbetsblad

Obs! Du kan även kopiera ett kalkylblad till en annan Excel-arbetsbok genom att välja den specifika arbetsboken i rullgardinsmenyn (se dialogrutan som visats tidigare).

Läs också: