/ / Skriv ut i Excel

Skriv ut i Excel

Skriv ut ett arbetsblad | Vad skrivs ut | Flera kopior | Orientering | Sidmarginaler | skalning

Detta kapitel lär dig hur du ska skriva ut ett arbetsblad och hur du ändrar vissa viktiga utskriftsinställningar i Excel.

Skriv ut ett arbetsblad

Att skriva ut ett kalkylblad i Excel, utför följande steg.

1. Klicka på Skriv ut på fliken Filer.

2. För att förhandsgranska de andra sidorna som ska skrivas ut, klicka på "Nästa sida" eller "Föregående sida" längst ner i fönstret.

Excel Print Preview

3. Om du vill skriva ut kalkylbladet klickar du på knappen Stor utskrift.

Klicka på den stora utskriftsknappen

Vad skrivs ut

Istället för utskrift hela kalkylbladet kan du bara skriva ut det aktuella urvalet.

1. Välj först det antal celler du vill skriva ut.

2. Välj sedan Utskriftsval under Inställningar.

Utskriftsval

3. För att skriva ut urvalet klickar du på knappen Stor utskrift.

Klicka på den stora utskriftsknappen

Notera: Du kan även skriva ut de aktiva arken (först markera arken genom att hålla ned CTRL och klicka på arkflikarna) eller skriva ut hela arbetsboken. Använd rutorna bredvid Sidor (se första skärmdump) för att bara skriva ut några sidor av ditt dokument. Till exempel skriver 2 till 2 endast den andra sidan.

Flera kopior

Om du vill skriva ut flera kopior ska du utföra följande steg.

1. Använd pilarna bredvid rutan Kopior.

2. Om en kopia innehåller flera sidor kan du växla mellan sorterade och ocollerade. Om du till exempel skriver ut 6 kopior trycker Collated ut hela första kopian, sedan hela andra kopian etc. Uncollated skriver ut 6 kopior av sida 1, 6 kopior av sidan 2 etc.

Flera kopior

Orientering

Du kan växla mellan stående orientering (fler rader men färre kolumner) och landskapsorientering (fler kolumner men färre rader).

Landskapsorientering

Sidmarginaler

För att justera sidmarginalerna, utför följande steg.

1. Välj en av de fördefinierade marginalerna (Normal, Bred eller Smal) i rullgardinsmenyn Marginaler.

2. Eller klicka på ikonen "Visa marginaler" längst ner till höger i fönstret. Nu kan du dra raderna för att manuellt ändra sidmarginalerna.

Justera sidmarginaler

skalning

Om du vill passa mer data på en sida kan du passa på arket på en sida. För att uppnå detta, utför följande steg.

1. Välj "Anpassa ark på en sida" i rullgardinsmenyn Skalning.

Montera ark på en sida

Notera: Du kan också krympa utskriften till en sida bred eller en sida hög. Klicka på Anpassade skaleringsalternativ för att manuellt ange en skaleringsprocent eller för att passa utskrift till ett visst antal sidor bred och lång. Var försiktig, Excel varnar dig inte när din utskrift blir oläslig.

Läs också: