/ / Analysverktygspak i Excel

Analysverktygspaket i Excel

De Analysverktygspak är en Excel-tillägg program som tillhandahåller dataanalysverktyg för ekonomisk, statistisk och teknisk dataanalys.

Så här laddar du till verktyget ToolPak-tillägg, utför följande steg.

1. Klicka på Alternativ på fliken Filer.

2. Under Add-ins väljer du Analysis ToolPak och klickar på Go-knappen.

Klicka på Analysis ToolPak

3. Markera Analysverktygspaket och klicka på OK.

Kontrollera analysverktygspaket

4. På fliken Data, i analysgruppen, kan du nu klicka på Dataanalys.

Klicka på Data Analysis

Följande dialogruta nedan visas.

5. Välj till exempel Histogram och klicka på OK för att skapa ett Histogram i Excel.

Välj Histogram

Läs också: