/ / Textfunktioner i Excel

Textfunktioner i Excel

Bli med Strings | Vänster | Höger | Mitten | Len | Hitta | Ersättning

Excel har många funktioner att erbjuda när det gäller att manipulera textsträngar.

Bli med Strings

För att delta i strängar, använd & operatören.

Bli med Strings

Obs! För att infoga ett mellanslag, använd ""

Vänster

För att extrahera de vänstra tecknen från en sträng, använd VÄNSTER funktionen.

Vänster funktion

Höger

För att extrahera de högsta tecknen från en sträng, använd RIGHT-funktionen.

Höger funktion

Mitten

För att extrahera en substring, starta i mitten av en sträng, använd MID-funktionen.

Mid Funktion

Obs: startade vid position 5 (p) med längd 3.

Len

För att få längden på en sträng, använd LEN-funktionen.

Len Funktion

OBS: Utrymme (position 8) ingår!

Hitta

För att hitta positionen för en substring i en sträng, använd FIND-funktionen.

Hitta funktion

Notera: sträng "am" finns på position 3.

Ersättning

För att ersätta befintlig text med ny text i en sträng, använd SUBSTITUTE-funktionen.

Suppleant Funktion

Läs också: