/ / Excel VBA MsgBox

Excel VBA MsgBox

De MsgBox är en dialogruta i Excel VBA du kan använda för att informera användarna av ditt program. Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

1. Ett enkelt meddelande.

MsgBox "This is fun"

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Enkelt meddelande i Excel VBA

2. Ett lite mer avancerat meddelande. Ange först ett nummer i cell A1.

MsgBox "Entered value is " & Range("A1").Value

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Lite mer avancerat meddelande

Obs: vi använde & operatören för att sammanfoga (ansluta) två strängar. Även om Range ("A1") .värdet inte är en sträng, fungerar det här.

3. För att starta en ny rad i ett meddelande, använd vbNewLine.

MsgBox "Line 1" & vbNewLine & "Line 2"

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Ny linje

Läs också: