/ / Excel VBA Om då Statement

Excel VBA Om då Statement

Om då uttalande | Annars uttalande

Använd Om så uttalande i Excel VBA att utföra kodlinjer om ett specifikt villkor är uppfyllt.

Om då uttalande

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then result = "pass"

Range("B1").Value = result

Förklaring: Om poängen är större än eller lika med 60, returneras Excel VBA.

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Om då Statement

Obs! Om poängen är mindre än 60 placerar Excel VBA värdet av det tomma variabla resultatet i cell B1.

Annars uttalande

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
    result = "pass"
Else
    result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Förklaring: Om poängen är större än eller lika med 60, returneras Excel VBA, annars kommer Excel VBA-retur att misslyckas.

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Else Statement

Notera: endast om du har en kodlinje efter då och nej annat uttalande är det tillåtet att placera en kodlinje direkt efter då och att släppa ut (lämna ut) sluta om (första exemplet). Annars startar du en ny rad efter orden Då och Else och slutar med End If (andra exemplet).

Läs också: